• Aktualności

   • Historia szkoły

   • Szkoła została powołana Zarządzeniem nr 137 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 11 lipca 1963 r. jako Zasadnicza Szkoła Budowlana dla Pracujących Stargardzkiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim.

    Od 1 września 1963 r. szkoła rozpoczęła działalność dydaktyczno-wychowawczą w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Parku 1 Maja. W roku 1967 została przeniesiona do pomieszczeń zastępczych (baraków) przy ul. Reymonta w Stargardzie Szczecińskim.

    Zarządzeniem Ministra Przemysłu i Materiałów Budowlanych w roku 1972 otwarto Technikum Budowlane dla Pracujących Szczecińskiego Zjednoczenia Budownictwa w Stargardzie Szczecińskim (na podbudowie ZSB).

    W roku 1973 został przekazany do użytku nowy budynek szkolny z salą gimnastyczną oraz internatem przy ul. Ceglanej 11, który powstał przy znacznym udziale młodzieży z ZSB. Warunki socjalno-bytowe uczniów naszej szkoły zdecydowanie się poprawiły.

    25 maja 1974 r. szkoła otrzymała sztandar oraz Księgę Pamiątkową ufundowane przez Komitet Rodzicielski.

    W roku 1978 utworzono Średnie Studium Zawodowe dla Pracujących Szczecińskiego Zjednoczenia Budownictwa. 

    11 czerwca 1983 r. szkole nadano imię Bohdana Pniewskiego. 

    Decyzją nr 1/0/85 Kuratora Oświaty i Wychowania w Szczecinie z dnia 25 stycznia 1985 r. powołano Technikum Budowlane dla Młodzieży Niepracującej na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej: specjalność - budownictwo ogólne.

    W 1988 r. w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Bohdana Pniewskiego w Stargardzie Szczecińskim wchodziły:

    1. Zasadnicza Szkoła Budowlana dla Pracujących St. PBO

    2. Technikum Budowlane dla Młodzieży Niepracującej na podb. ZSZ

    3. Podstawowe Studium Zawodowe

    4. Szkoła Podstawowa

    Od 1 września 1992 r. Zespół Szkół Budowlanych im. Bohdana Pniewskiego mieścił się przy ul. Składowej 2A (przy ul. Ceglanej 11 znajdowało się Gimnazjum Gminne).

    Nazwa Zespół Szkół Budowlano-Technicznych obowiązuje od 1 września 2003 r. W skład ZSBT wchodziły:

    1. II Liceum Profilowane

    2. Technikum Zawodowe nr 3

    3. Zasadnicza szkoła Zawodowa nr 3

    4. Technikum Budowlane, Liceum Techniczne

    5. Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych

    6. Technikum Kolejowe

    Do najważniejszych i charakterystycznych osiągnięć w życiu szkoły można zaliczyć:

    • udział w eliminacjach Turnieju Młodych Mistrzów Techniki w środowisku międzyszkolnym szkół budowlanych i uzyskiwanie nagród rzeczowych oraz dyplomów indywidualnych przez uczniów
    • zajęcie II miejsca w Młodzieżowym Turnieju "Złota Kielnia" w 1984 r. (etap okręgowy w Zielonej Górze)
    • wielokrotne zajmowanie najwyższych miejsc na spartakiadach Rejonowych i Centralnych Szkół  Budowlanych w różnych dyscyplinach sportowych ( w roku 2004: II miejsce w Mistrzostwach Polski Szkół Budowlanych w Koszykówce). 
    Uczniowie naszej szkoły pracowali na budowach miast: Stargardu, Pyrzyc, Łobza, Szczecina. Budowali amfiteatr w Stargardzie, pracowali przy Stargardzkim Centrum Kultury. Wkład społecznej pracy uczniów dostrzegany był przez gospodarzy naszego regionu. W uznaniu zasług dla Pomorza Zachodniego sztandar szkoły w 1983 r. został udekorowany Gryfem Pomorskim.
     
    Funkcję dyrektora szkoły pełnili:
     
    1. Aleksandra Poroszewska
     
    2. Edward Kokorzycki
     
    3. Franciszek Nowaczyk
     
    4. Ludwik Janicki
     
    5. Adam Kisio
     
    6. Roman Sobczak
     
    7. Zbigniew Hering (od 1989 r.)
     
    Wiosną 2021 r. Zespół Szkół Budowlano-Technicznych powrócił pod dawny adres przy ulicy Ceglanej 11 w Stargardzie. 
  • 1989 r.

    brak danych
  • Kontakty

   • Zespół Szkół Budowlano-Technicznych
   • ul. Ceglana 11, 73-110 Stargard Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych